viernes, 3 de julio de 2009

Currículum d'Educació de segon cicle d'educació infantil a Catalunya

Acaba de publicar-se, per part del Departament d'Educació, un document sobre el desplegament del currículum de religió del segon cicle d'educació infantil. Notem que, per desgràcia, no es fa la més mínima al·lusió a la presència de la religió en aquesta etapa educativa. Recordem que és obligatori a Catalunya l'oferta de la religió en ella i que en molts centres públics no s'està complint aquesta obligatorietat per manca de voluntat dels respectius directors/es.

El sindicat PREC , catòlic, ha aconseguit un escrit aclaratori del Departament on reconeix que, efectivament, s'ha d'ofertar l'assignatura de religió a segon cicle d' educació infantil. Aquest escrit està a disposició de tots els professors de religió de primària i infantil que es trobin en dificultats quan en els seus centres respectius no s'oferti l'assignatura de religió i/o els impedeixin donar classes d'aquesta matèria quan hi ha nens apuntats a ella.