sábado, 15 de septiembre de 2018

Torna el PREC!

Benvolguts mestres i professors de Religió Catòlica de Catalunya, 

   el Sindicat PREC inicia una nova etapa per a la defensa dels nostres drets laborals, fonamentats en el dret de les famílies a l'ensenyament de la religió per als seus fills segons les seves conviccions. 

   Forma part del nostre ADN, i de la nostra raó de ser, la defensa de l'assignatura confessional de religió (VOLUNTÀRIA) i el rebuig de qualsevol intent de suplantar-la per una assignatura aconfessional OBLIGATÒRIA de "Cultura religiosa", conculcant els drets civils de les famílies i dels mateixos infants i joves.

   La Convenció relativa a la Lluita contra les Discriminacions en l'Esfera de l'Ensenyament de la UNESCO, en el seu article 5 és molt clara: "s'ha de respectar la llibertat dels pares o, si s'escau, dels tutors legals (...) 2n. de donar als seus fills, segons les modalitats d'aplicació que determini la legislació de cada Estat, l'educació RELIGIOSA i MORAL d'acord amb les seves pròpies conviccions; en què, a més, no s'ha d'obligar a cap individu o grup a rebre una instrucció religiosa incompatible amb les seves conviccions".

   A partir d'ara tenim molts reptes al davant: 
  • Treballar perquè es garanteixi l'ensenyament de la religió confessional a tots els centres i a TOTES les etapes educatives, especialment en aquelles en les quals es compleix de forma molt deficient la mateixa legalitat catalana.
  • Defensar l'estatut de l'assignatura treballant perquè sigui tractada de forma equiparable a la resta de disciplines fonamentals, tant en la càrrega lectiva com en la naturalesa avaluable. 
  • Recuperar la contractació indefinida per a TOTS els mestres i professors que han estat destinats a cobrir vacants. 
  • Apostar per la jubilació parcial del 85%, que ara està limitada al 75%.
  • Equiparar la situació dels substituts a la dels interins permetent que puguin triar el tipus de jornada segons les seves necessitats (des de la jornada completa fins a les jornades més reduïdes).
  • Aconseguir que els substituts que han treballat més de 6 mesos puguin cobrar el mes de juliol tal com es fa amb els interins.
  • Crear una "Borsa d'Infantil" perquè els titulats en el Grau de Mestre d'Educació Infantil puguin treballar als centres estatals.
  • Erradicar la "relifòbia" de tots els centres educatius, tot denunciant a les autoritats el "bullying" que puguin patir els docents de religió o les famílies que volen l'ensenyament de la religió per als seus fills.
   Com veieu, són reptes molts dels quals haurien d'haver estat superats el segle passat, però per desgràcia encara no ha estat així.

   Confiem que, amb l'ajuda de Déu, assolim aquests reptes que ens conduiran a una major estabilitat laboral i a una millora de la salut democràtica de la nostra societat.