miércoles, 8 de julio de 2020

Com queda l'assignatura de religió i el professor de religió per al curs 2020-2021?

El mestre o mestra de Religió compartit amb un altre centre, es quedarà només en un centre? Els docents de religió tenen la mateixa consideració que la resta de professorat especialista. Per tant, en cas que sigui mestra o mestre compartit, la seva intervenció a les aules dels diferents centres en què intervé haurà de ser amb les mesures de seguretat establertes. 

El docent de Religió pot agafar a nens i nenes de tots els grups estables en franges horàries i dies diferents? El professorat de Religió tindrà la mateixa consideració de singularitat d’actuació docent al centre que altres docents especialistes no assignats a un grup estable en concret.

FONT: "Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021" (Departament d'Educació). Pàgina 12